Wetenschappelijk en expertise werk

Ensus Consulting voert wetenschappelijk en expertisewerk uit rond aspecten van hygiëne in de volgende matrixen:

 • water en lucht: gebruik makende van biociden en behandelingstechnieken
 • voedsel (voor mens en dier): gebruik makende van biociden en desinfectietechnieken
 • Organisch afval en mest: gebruik makende van biologische procestechnieken (compostering, anaerobe vergisting, etc...)

Ensus Consulting kan helpen op meerdere manieren:
 

1. Innovatie: studies en projecten

 • ‘Innovatie’ bestaat uit basisstudies en onderzoeksprojecten. Opzoekingswerk van literatuur en patenten zijn voorbeelden van basisstudies. Voor een eerste audit wordt begonnen met een basisstudie welke toelaat een suggestie te doen voor een theoretische oplossing van het probleem. Daaropvolgend wordt een praktische oplossing uitgewerkt, bijvoorbeeld op van labo-, piloot-, of industrieschaal. Projecten worden vaak uitgevoerd in samenwerking met universiteiten en onderzoeksinstellingen en met financiële steun  van nationale of Europese instellingen (beurzen voor onderzoek en innovatie).
 • Uitgevoerde studies en projecten met betrekking tot innovatie: In totaal werden meer dan 50 academische en industriële projecten uitgevoerd.
 • Naast academische projecten werd ook een uitgebreide lijst aan industriële innovatieprojecten uitgevoerd in samenwerking met (inter)nationale drank- en voedingsbedrijven, meerdere kmo’s, waterproductiebedrijven, afvalverwerkingsbedrijven, bedrijven actief in gezondheidszorg, en anderen, betreffende de volgende onderwerpen:
  • Water - hygiëne
  • Bioremediatie (bvb. water en organisch afval gecontamineerd met gewasbeschermingsmiddelen)
  • Organische afvalstoffen - hygiëne
  • Voedsel – hygiëne
  • Andere domeinen (bv. menselijke en publieke hygiëne & persoonlijke verzorging)

2. Spreken, schrijven, adviseren over onderwerpen met expertise
 

Ensus Consulting biedt de volgende diensten aan:

 

Presentaties:

 • Spreken op (inter)nationale meetings, workshops en conferenties voor een professioneel publiek, betreffende hygiëne van water en van vaste organische afvalstoffen.
 • Water: bvb. TNAV Workshop: “Innovaties voor water in de industrie” (2008 & 2010), etc.
 • Hygiëne van vaste organische afvalstoffen: bv. “Overview and prediction of hygienisation during anaerobic digestion and pasteurization processes”, KTBL  workshop, 14 November 2011, Berlijn, Duitsland, etc.

 

Schrijven van technische en wetenschappelijke rapporten:

 • Als toegewijde partner of onderaannemer in uw project kunnen we u uitgebreide administratieve ondersteuning aanbieden, met inbegrip van het schrijven van alle benodigde rapporten;
 • Evaluatierapporten worden geschreven voor financierende overheidsinstellingen;
 • Studierapporten of richtlijnen worden geschreven of gerecenseerd op basis van onze ervaring als lid van expertcomités, bvb. betreffende sanitair water (Legionella), zwembaden, hygiëne bij afvalverwerkingsbedrijven voor organisch afval/mest zoals compostering, anaerobe vergisting, pasteurisatie, drogen door hitte, etc.

 

Schrijven van wetenschappelijke artikels:

 • Als toegewijde partner of onderaannemer in uw project kunnen we u alle mogelijke ondersteuning aanbieden om uw resultaten te beschermen (in samenwerking met een patentbureau) en/of, om de belangrijkste resultaten te publiceren  in een wetenschappelijk tijdschrift.

 

Schrijven van Due Diligence rapporten voor Venture Capital groups, met inbegrip van:

 • Assisteren bij de evaluatieprocedure die voorafgaat aan de besluitvorming om risicokapitaal te investeren, met focus op technologisch, IP en marktpotentieel (due diligence research), en
 • Sturen van innoverende bedrijven in de beginfase, bv. na injectie van risicokapitaal, met focus op een maximale return on investment (ROI).

 

Schrijven van expertrapporten:

 • Expertisewerk wordt uitgevoerd voor (agro-)industrie, rechtbanken en verzekeringsinstanties betreffende milieuproblemen, schadeclaims, etc.