Over Ensus Consulting

Ensus Consulting BV is een dienstverlenend bedrijf dat opereert op het raakvlak tussen de wetenschappen, de overheid en de bedrijfswereld met focus op producten en technologieën gerelateerd tot biologische, (agro)chemische en milieuwetenschappen. Onze kernwaarde bestaat uit het aanbieden van diensten, advies en oplossingen die onze samenleving kunnen helpen om duurzamer te leven.

Dr. Jaak Ryckeboer richtte zijn adviesverlenend bedrijf op in 2003, na meer dan 10 jaar professionele ervaring te hebben opgedaan in de toegepaste biologische wetenschappen, zowel in het academisch onderzoek als in de bedrijfswereld. Hij bouwde een sterke ervaring op in de milieusector, met name omtrent hygiëne-gerelateerde zaken bij verwerking van organisch afval, alsook waterontsmettingstechnieken. Later werd het adviesverlenend werk aangevuld met werk in het domein van de regelgeving (Regulatory Affairs), met focus op toelatingsaanvragen en registratiedossiers voor biociden en hun actieve stoffen, wat ondertussen de voornaamste activiteit van Ensus Consulting is geworden.